Radionica za izradu narodnih nošnji

Etno radionica za izradu narodne nošnje osnovana je pri KC „Mladost“ sa ciljem da izradjuje scenski kostim i kopije originalnih narodnih nošnji na osnovu nekoliko uzora: starih fotografija, šema i krojeva štampanih u stručnoj etnografskoj literaturi i na osnovu originalnih primeraka. Opremljena je savremenim uredjajima za krojenje, šivenje, vez, održavanje i deponovanje. U njoj su pored radnika KC „Mladost“ povremeno angažovani i saradnici iz Futoga ali i Srbije i regiona.

Pojedini delovi ili kompleti narodne nošnje i dalje se mogu pronaći i otkupiti na terenu, a dragoceni su za rad Radionice. Prvo, originalne nošnje mogu se koristiti kao uzor, šablon za izradu kvalitetnih, vernih kopija u smislu kroja, tehnika, materijala i bolje. Tako izradjeni kostimi ne odudaraju od starih, tradicionalnih i tako se verodostojno čuva narodna nošnja. Drugo, mogu se koristiti kao eksponati za izložbe koje naš Kulturni centar priredjuje, što je takodje jedna od bitnih uloga Etno radionice.

    Language